2020-12-11

Barn och elever med minsta symtom ska stanna hemma

Vi har enligt kända siffror en ökning av smittspridningen i kommunen. Vi kan inte nonchalera indikationerna på att skolmiljöerna är bidragande till detta. Barn och elever med minsta symtom ska stanna hemma.

Du uppmanas också att hålla barnen hemma om någon i hushållet har symtom.

Hur vi agerar den närmaste veckan kommer att ha stor betydelse för utvecklingen under helgerna.

/Jonny Jones
Krisledningsnämndens ordförande