2020-12-08

Sammanträde Rättviks kommunfullmäktige

Rättviks kommunfullmäktige sammanträder torsdag 17 december klockan 18. På grund av risken för spridning av coronaviruset/covid-19 kommer sammanträdet att genomföras digitalt.

Vi hänvisar till webbsändningen direkt från sammanträdet på kommunens webbplats rattvik.se/webbradio Länk till annan webbplats..

Allmänhetens frågestund utgår.

Ärenden som ska behandlas är bland annat taxor för VA, avfall, sotning samt valärenden.

Kallelse, med ärenden som ska behandlas, finns tillgänglig i kommunhuset en vecka före sammanträdet samt på rattvik.se/kallelser Länk till annan webbplats..

För mer information ring telefon 0248-70 184.

/Anna-Maja Roos (C), ordförande