2020-11-30

Ny chef för social­förvaltningen

Annelie Granath.

Vi hälsar Annelie Granath välkommen som Rättviks kommuns nya chef för socialförvaltningen.

Annelie har en bred erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Sedan 1981 har hon bland annat jobbat inom primärvården, äldreomsorgen, som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och som verksamhetschef. Nu senast som tillförordnad förvaltningschef efter att Lena Fröyen slutade i september.

Lagandan är viktig

– Jag ser med största respekt på uppdraget, säger Annelie. Vi gör jobbet tillsammans och lagandan är viktig. Alla inom socialförvaltningen är en viktig del av pusslet och vi ska förvalta skattemedlen på bästa sätt.

Som chef för cirka 600 personer behöver hon hantera många utmaningar. Coronapandemin har hon arbetat med dagligen sedan tidigt i våras. Annelie betonar allvaret i situationen och vad viktigt det är att vi alla fortsätter att ”hålla i och hålla ut” under denna svåra tid.

Stora utmaningar

Andra stora utmaningar är ekonomin och att det är svårt att rekrytera människor med rätt kompetens. För att klara utmaningarna är samverkan och ett förebyggande arbete väldigt viktigt menar Annelie.
– Vad gäller verksamheten så måste vi fokusera på förebyggande insatser inom många områden och samverka mellan kommuner, föreningar och regionen. Vi jobbar ju alla med människor, säger Annelie.

Annelie Granath börjar som chef för socialförvaltningen den första december och vi hälsar henne hjärtligt välkommen till hennes nya uppdrag.