2020-11-13

Läspaviljongen i Rättviks kulturhus har stängts

Läspaviljongen med tidningar och tidskrifter har stängts tills vidare. Detta med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 och de skärpta allmänna råden.

Fler lokala beslut gällande kommunens verksamheter och lokaler kan tas vid krisledningsnämndens möte 17 november.