2020-10-27

Lokala beslut i Rättviks kommun vid covid-19 i samma hushåll

Rättviks kommun har via krisledningsnämnden tagit vissa beslut som skiljer sig från Region Dalarnas rekommendationer. Vi vill därför förtydliga vad som gäller i Rättviks kommun.

  • Barn och elever som bor i samma hushåll med personer med konstaterad smitta av covid-19 ska stanna hemma. Distansutbildning ska ordnas av barn- och utbildningsförvaltningen. Detta enligt beslut 2020-05-19.
  • Anställda i Rättviks kommun som bor i samma hushåll med personer med konstaterad smitta av covid-19 ska stanna hemma. Arbete hemifrån (distansarbete) ska i möjligaste mån tillämpas i sådant fall. Kan inte arbete hemifrån genomföras kan/ska den anställde ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan. Detta enligt beslut 2020-10-27.

Nya lokala beslut kan tas med kort varsel om läget förändras.

Uppdaterad information hittar du här på kommunens webbplats rattvik.se.

Kontakt: Jonny Jones, krisledningsnämndens ordförande
Telefon: 0248-702 50
Mejl: jonny.jones@rattvik.se