2020-10-22

Sammanträde Rättviks kommunfullmäktige

Rättviks kommunfullmäktige sammanträder torsdag 5 november klockan 18 i Stiernhööksgymnasiets aula.

På grund av risken för spridning av coronaviruset/covid-19 har vi bokat en större lokal för att möjliggöra för samtliga ledamöter i kommunfullmäktige att kunna delta och hålla rekommenderat avstånd till varandra.

Vi avråder dock eventuella besökare samt ej tjänstgörande ersättare att närvara vid sammanträdet. Vi hänvisar i stället till webbradiosändning direkt från sammanträdet på rattvik.se/webbradio Länk till annan webbplats. eller till Radio Rättvik på FM 103,4 MHz.

Allmänhetens frågestund utgår.

Ärenden som ska behandlas är bland annat budgeten för 2021. Kallelse, med ärenden som ska behandlas, finns tillgänglig i kommunhuset en vecka före sammanträdet samt på rattvik.se/kallelser Länk till annan webbplats..

För mer information ring telefon 0248-70 184.

Anna-Maja Roos (C), ordförande