2020-10-13

Tack för viktig hjälp med desinfektionsmedel

Rättviks kommun vill rikta ett stort tack till Spendrups AB och särskilt till bryggmästare Raimo Liikamaa.

Under våren orsakade coronapandemin stora bekymmer för Rättviks kommuns verksamheter. Kommunens ordinarie avtalsleverantörer kunde inte leverera hand- och ytdesinfektionsmedel. Då erbjöd sig Spendrups AB genom Raimo Liikamaa att hjälpa oss med försörjning av dessa produkter.

Viktig hjälp under en svår tid

Raimo och hans kollegor hade insikt i att vården hade stora problem med leveranser. Spendrups AB kunde använda restprodukter från tillverkningen av alkoholfri öl för att framställa hand- och ytdesinfektion. På så sätt hjälpte de samhällsbärande funktioner under en mycket utmanande tid.

Rättviks kommun har genom samarbetet med Spendrups AB aldrig haft brist på dessa produkter. Det har i högsta grad medverkat till att kommunen kunnat täcka behovet av desinficering på ett tryggt sätt.

Beredskap för framtida behov

Den inhemska marknaden av desinfektionsmedel har nu återhämtat sig och våra avtalsleverantörer kan leverera produkterna i den omfattning som krävs. Rättviks kommun och Spendrups AB har därför fattat ett gemensamt beslut att avsluta samarbetet. En bibehållen beredskap finns dock kvar om förutsättningarna skulle ändras.

Stort tack för hjälpen.