2020-10-09

Besöksrekommendationer för särskilda boenden i Rättviks kommun

Det finns inget förbud mot att besöka en anhörig, släkting eller vän. Istället för regeringens besöksförbud gäller nu Folkhälso­myndighetens och smittskyddsläkares rekommendationer. Utifrån dessa har socialförvaltning tagit fram en lokal rutin.

Det förbud mot besök på särskilda boenden som regeringen tidigare utfärdat upphörde att gälla den 30 september. I samhället råder fortfarande en pandemi och vi har alla ett personligt ansvar att göra vad vi kan för att undvika smittspridning.

Folkhälsomyndighetens rekommenderar rutiner vid besök på särskilda boenden innebär följande:

  • Ta kontakt innan och boka besöket med enheten.
  • Var max två personer per besök för att kunna hålla avstånd.
  • Invänta personal som möter upp vid entrén.
  • Undvik kontakt med andra på boendet.
  • Vistas bara i den enskildes lägenhet eller anvisad plats.
  • Var uppmärksam på att besöksrutiner kan ändras vid lokala utbrott.

Tänk särskilt på att:

  • Vid minsta symtom - stanna hemma och avstå besöket. Symptom kan vara hosta, feber, andningsbesvär, snuva, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk, illamående, diarré och avsaknad av lukt/smak.
  • Tvätta och/eller sprita dina händer innan besöket.
  • Håll avstånd på minst 1,5 meter till den du besöker.
  • Om du behöver hosta/nysa – gör det i armvecket.