2020-09-30

Rättviks kommun fort­sätter med utom­hus­besök vid särskilda boenden

Regeringen har beslutat att det nationella besöksförbudet på landets äldreboenden tas bort från och med 1 oktober. Men på grund av snabbt ökande smittspridning i länet rekommenderar Region Dalarna att vi inledningsvis är fortsatt restriktiva med inomhusbesök.

Antalet konstaterade fall av covid-19 har på kort tid fördubblats i Dalarna. Smittskydds­enheten på Region Dalarna vill minimera risken att få in smitta till de äldre och sköra.

– Vi förstår att det är tråkiga besked för våra äldre och deras närstående. Utifrån den samlade riskbedömningen måste vi dock lyssna på smittskydds rekommendation och hoppas att läget i länet stabiliseras så att vi snart kan få till säkra besök även inomhus, säger verksamhetschef Annelie Granath.

Rekommendationer omprövas veckovis

Smittskyddsenheten på Region Dalarna kommer att ompröva sina rekommendationer veckovis. Kommunen följer utvecklingen i dialog med Regionen och övriga dala­kommuner.

– Det är allas ansvar att hjälpas åt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur vi undviker smittspridning. Lyckas vi med det så kommer vi snart kunna se fram emot besök inomhus på ett säkert sätt, säger Åsa Holén, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

I nuläget kommer besöken ske på samma sätt som under sommaren genom att man kontaktar respektive särskilt boende.