Rättviks kommun
Rättviks kommun
2020-09-29

Grävning för nytt VA till Olofstugan

Onsdag 30 september påbörjas grävning för indragning av nytt VA till Olofstugan i Rättviks centrum.

Flygbild med markering som visar var grävning kommer att ske.

Arbetet väntas pågå i två veckor.