2020-09-25

Smittspridningen i Dalarna ökar igen

Smittskydd Dalarna ser att antalet konstaterade fall av covid-19 i länet fortsätter att öka. På en vecka har antalet konstaterade fall nästan fördubblats.

– Det är ytterst viktigt att alla nu tar ansvar för att stoppa smittan från att sprida sig till de äldre och sköra, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare på Region Dalarnas smittskyddsenhet.

Under förra veckan (vecka 38) konstaterades 164 fall av covid-19 i Dalarna. Siffran veckan innan var 79. Många av fallen finns i Mora kommun men Smittskydd Dalarna kan se att det finns en smittspridning på många ställen i länet.

Stanna hemma vid minsta symtom

Smittspridningen av covid-19 fortsätter öka bland unga mellan 15-19 år i länet enligt Smittskydd Dalarna. De som är 15 år och äldre uppmanas att boka tid för avgiftsfri PCR-provtagning i appen Min Vård Dalarna, för att se om man har en pågående covid-19-infektion. Läs mer om provtagning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. via denna länk till Region Dalarnas webbplats.

– Vi måste hjälpas åt att stoppa smittan. Stäm av med varandra på morgonen hemma, har tonåringen ont i huvudet eller känner du dig själv lite snuvig eller har lite muskelvärk? Alla måste stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom så man inte riskerar att sprida smittan vidare om det skulle vara covid-19, säger Helena Ernlund.

Prioriterad provtagning

Antalet personer som vill boka tid för PCR-provtagning för att se om det finns en pågående covid-19-infektion har ökat i länet vilket gör att laboratoriernas kapacitet inte alltid räcker till. I nuläget vill Region Dalarna därför att barn upp till 14 år med lindriga symtom ska vara hemma utan PCR-provtagning:

– Vi måste prioritera provtagning av de som har större risk att bli sjuka och smitta andra. Vi vet att yngre barn varken smittas lika ofta eller smittar andra lika ofta som vuxna. De blir väldigt sällan allvarligt sjuka, säger Helena Ernlund.

Smittspårning vid konstaterad covid-19

Vid konstaterad smitta av covid-19 (ett positivt resultat på provet) sker smittspårning i nära samarbete med Region Dalarna.

Under vecka 39 konstaterades några positiva covid-19 tester bland kommunanställd personal inom centrala skoldistriktet i Rättvik. Berörda elever och vårdnadshavare kontaktades genast och smittspårning pågår.

För att minska risken för smittspridning följer kommunens olika verksamheter noggrant Smittskydd Dalarnas och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.

Siffror om antal smittade samt avlida i länet hittar du på Region Dalarna samt Folkhälsomyndighetens webbplatser.

Tillsammans hjälps vi åt att minska smittspridningen av covid-19!

  • Stanna hemma vid minsta tecken på att du är sjuk
  • Testa dig vid minsta tecken på sjukdom, om du är 14 år eller äldre
  • Ta kloka beslut och undvik platser där du kan bli smittad
  • Tvätta händerna ofta
  • Visa omtanke och håll avstånd

Rättviks kommuns samlade information om coronapandemin hittar du via denna länk till rattvik.se/corona Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns bland annat många viktiga länkar till myndigheter.