2020-09-25

Smittskydd Dalarna rekommenderar fortsatta besöksrestriktioner

Smittskydd Dalarna rekommenderar länets särskilda boenden (SÄBO) att vara fortsatt restriktiva med besök inomhus även efter den 1 oktober. Detta på grund av ökad smittspridning i länet.

Rättviks kommun avser att följa rekommendationerna från Region Dalarnas smittskydds­enhet och bevakar utvecklingen. Det är verksamhets- och enhetschefen på varje enskilt boende som bestämmer om, hur och när besök beviljas utifrån den aktuella riskbedömningen.

Kontakta boendet innan du besöker det och inför varje besök bedöms riskerna.