2020-09-15

Rengöring av imkanaler i privatbostäder

Rättviks sotningsdistrikt och räddningstjänsten får just nu många samtal från kommuninnevånare angående frågor gällande rengöring av imkanaler.

Det företag som kontaktar kommuninnevånarna påstår att det finns ett lagkrav om rengöring av imkanaler och inspektion av imkanaler samt spisfläktar.

Rättviks kommun vill informera att detta lagkrav är borttaget sedan 2004.

All form av rengöring och kontroll av imkanaler i privata bostäder är frivilligt och får även utföras av icke auktoriserade företag/privatpersoner.

Avisering från Rättviks kommun avseende all lagstadgad rengöring/kontroll eller besiktningsverksamhet sker aldrig per telefon utan via post.

Patrik Fredriksson
Räddningschef