2020-09-07

Service angående prov­tagning av dricks­vatten återupptas

Rättviks kommuns service angående vattenprover för enskilda invånare i kommunen återupptas. Flaskor för provtagning kan endast hämtas efter beställning. På grund av pågående pandemi tar vi inte emot spontana besök.

Nu har du som invånare åter igen möjlighet att lämna dricksvattenprov för analys.

Miljökontoret tillhandahåller flaskor för provtagning av dricksvatten från enskilda vattentäkter. Provtagningen bekostas av den som beställer provtagningen.

Flaskor för provtagning kan endast hämtas efter beställning via Lotta Kers 0248‑701 22 (beställning tas emot onsdag–torsdag klockan 10–16) eller via lotta.kers@rattvik.se.

Vänligen respektera att vi inte tar emot spontana besök.

Mer information hittar du på sidan ”Dricksvatten och vattenprov”.