Rättviks kommun
Rättviks kommun
2020-09-04

Beskärning av björkar

Tisdag 8 september påbörjas beskärning av björkarna på HSB-gatan och Storgatan.

Flygbild med markering som visar området som påverkas runt HSB-gatan.

Område som påverkas runt HSB-gatan.

Flygbild med markering som visar området som påverkas längs Storgatan.

Område som påverkas längs Storgatan.

Arbetet väntas ske under tisdag och onsdag.

Undvik att parkera längs med gatorna för att underlätta arbetet.