2020-09-03

Kungörelse

Miljö- och byggnadsnämnden i Rättviks kommun har 2020-08-26 beviljat marklov för aktivitetspark på fastigheten Lerdal 77:2 (Helsingland), dnr B-2020-46, MOB § 67.

Kungörelse om bygglovsbeslutet har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar på poit.bolagsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Beslutet och handlingar finns att tillgå hos miljö- och byggenheten, Vasagatan 1, telefon till växeln 0248-70 000 eller via e-post miljo.bygg@rattvik.se.
Beslutet finns också att läsa på rattvik.se/protokoll Länk till annan webbplats..

Miljö- och byggnadsnämndens beslut om marklov kan överklagas senast tre veckor efter kungörelsens publicering, det vill säga senast 2020-09-29.

Skicka då motivering till överklagan samt kontaktuppgifter, med märkning ”Dnr B-2020-46” till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik