Rättviks kommun
Rättviks kommun
2020-09-02

Gärdebyns rastplats justeras

Under kommande två till tre veckor justeras grusvägen på Gärdebyns rastplats mellan Faluvägen och Riksväg 70.

Flygbild med markering som visar området som påverkas vid Gärdebyns rastplats.

Vägen kommer att hyvlas och justeras med nytt grus.