Rättviks kommun
Rättviks kommun
2020-08-31

Ombyggnad av väg och trottoar

Under vecka 36 pågår ombyggnad av väg och trottoar utanför Rättvikshälsan ner mot Coop.

Flygbild med markering som visar området som påverkas vid Rättvikshälsan ner mot Coop.

Arbetet väntas pågå i en vecka.