Rättviks kommun
Rättviks kommun
2020-08-28

Borrning av ny dagvattenledning

Vecka 36 påbörjas borrning av en ny dagvattenledning i anslutning till Hvilanområdet.

Flygbild med markering som visar vilket område som påverkas vid Hvilanområdet.

Arbetet beräknas ta två dagar och kommer att spärra av delar av vägen.