2020-08-27

Sammanträde Rättviks kommunfullmäktige

Rättviks kommunfullmäktige sammanträder torsdag 10 september klockan 18 i Stiernhööksgymnasiets aula.

På grund av risken för spridning av coronaviruset/covid-19 har vi bokat en större lokal för att möjliggöra för samtliga ledamöter i kommunfullmäktige att kunna delta och hålla rekommenderat avstånd till varandra.

Vi avråder dock eventuella besökare samt ej tjänstgörande ersättare att närvara vid sammanträdet.

Vi hänvisar i stället till webbradiosändning direkt från sammanträdet på rattvik.se/webbradio Länk till annan webbplats. eller till Radio Rättvik på FM 103,4 MHz.

Allmänhetens frågestund utgår.

Kallelse, med ärenden som ska behandlas, finns tillgänglig i kommunhuset en vecka före sammanträdet samt på rattvik.se/kallelser Länk till annan webbplats..

För ytterligare information, ring 0248-70 184.

Anna-Maja Roos (C)
Ordförande