2020-08-12

Avstängd väg under vecka 35

Trafikverket meddelar idag 17 augusti att det planerade arbetet vid väg 301 genomförs under vecka 35 istället för vecka 34.

Trafikverket ska bygga bort ett vandringshinder för fisk som vill passera under vägen i Vikbäcken vid Dalbyn söder om Furudal. Befintlig vägtrumma ska ersättas av en annan. Trafikverket hälsar att de tyvärr fick en försenad leverans av vägtrumman och av den anledningen måste arbetet flyttas fram en vecka.

Väg 301 behöver stängas av under arbetsperioden. Rekommenderade omledningsvägar går över väg 966 för persontrafik och väg 965, 296 och 301 för tung trafik. Omledningarna innebär cirka 4 kilometer längre resa för persontrafikanter, och cirka 15 kilometer längre för tung trafik.

Hänvisningar sätts upp vid anslutande vägar.

Tid för arbetet: Vecka 35.

Alla frågor hänvisas till Trafikverket.

Kontakt: Leif Flink, projektledare, tel. 010-123 93 30, leif.flink@trafikverket.se

En karta med en pilmarkering. Markeringen visar var arbetet genomförs under vecka 34.

Markeringen visar var arbetet genomförs under vecka 34.