2020-07-10

Fritt fram för bad vid Enån, Helsingland och campingen

Nu är det ok att bada vid Enån, Helsingland och campingen. Proverna som togs den 7 juli visar att det inte finns någon risk för sjukdom i samband med bad.

Länkar till mer information