2020-06-25

Extremt stor risk för bränder i skog och mark

På grund av det extrema vädret uppmanar länets räddningschefer allmänheten att helt avstå från att använda öppen eld så länge brandrisken kvarstår.

Två brandmän bekämpar en skogsbrand.

Den senaste tidens torka förstärks de kommande dygnen av höga temperaturer och låg luftfuktighet vilket ger extrem risk för skogsbrand. Det råder eldningsförbud av normalgraden i samtliga kommuner i länet. Nu uppmanar räddningscheferna allmänheten att helt avstå från att använda öppen eld så länge brandrisken kvarstår.

Räddningscheferna uppmanar också skogsindustrin att vara särskilt försiktiga med maskiner och använda brandvakt.

Länets räddningschefer ser över beredskapen avseende personal, material och ledning för att kunna hantera eventuella skogsbränder så effektivt som möjligt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har beslutat att placera två helikoptrar i Dalarna tills vidare.

/Räddningscheferna i Dalarna