2020-06-24

Ändrade rutiner inom äldre­omsorgen på grund av värmebölja

På grund av extremvärme kan socialförvaltningen i Rättviks kommun besluta att göra omprioriteringar inom hemtjänsten då extremvärme kan orsaka hälso­problem. Särskilt utsatta är äldre, kroniskt sjuka och personer med funktions­nedsättning. En värmebölja kan innebära en ökning av antalet dödsfall och ökad ohälsa.

Städning och sociala aktivitet får i den utsträckning det är möjligt vänta, fokus kommer att ligga på omvårdnad.

Den inplanerade tiden för dessa insatser kan istället komma att läggas på tillsyn för att stödja och uppmuntra till ökat vätskeintag samt att ordna en sval inomhusmiljö.

Beslutet gäller under pågående värmebölja och i dialog med den enskilde.

/Lena Fröyen, förvaltningschef
Betty-Ann Eriksson, verksamhetschef