2020-06-04

Korsningen Brända­vägen Industri­vägen är till­fälligt av­stängd

Dala Vatten och Avfall gräver för uppdatering av va-ledningar. Medans arbetet pågår är korsningen Brändavägen Industrivägen avstängd.

Karta som visar den avstängda korsningen Brändavägen och Industrivägen samt den tillfälliga vägen.

En tillfällig väg har ordnats för att trafikanter ska slippa åka genom arbetsområdet. Följ skyltning på plats.