2020-05-27

​Till dig som är anhörig till boende på våra enheter

Vi vill att du som anhörig ska känna dig trygg i vårt arbete med smittskydd. Du kan vara säker på att vi kontaktar dig om just din närstående skulle ha misstänkt eller bekräftad covid-19. Detta naturligtvis under förutsättning att din anhörige vill att du som närstående ska få den informationen.

Vi i personalen gör allt för att din närstående ska känna sig nöjd i sitt boende oavsett pågående pandemi eller ej. Vi tycker det är viktigt att även du som anhörig känner till våra rutiner och känner dig trygg. Särskilt nu när du inte har möjlighet att besöka din närstående. Besöksförbudet som råder på alla äldreboenden inom hela landet är ett av de beslut som regeringen har tagit i strävan att minska smittspridningen av covid-19.

Om vi får ett bekräftat fall av covid-19 på våra enheter kommer någon ansvarig att kontakta dig som anhörig. Detta under förutsättning att din anhörige vill att du som närstående ska få den informationen.

Så här arbetar vi med smittskydd

Vi arbetar enligt basala hygienrutiner vilket Folkhälsomyndigheten sett som en av de viktigaste rutinerna för att minska sprittspridning. Vi har stor hjälp av Region Dalarnas smittskyddsenhet som bland annat tagit fram rutiner för att minska risken för smitta inom samtliga verksamheter.

Det som är viktigast för oss är att vara uppmärksam på minsta symtom, det gäller såväl personal som boende.

Om någon av personalen känner sig sjuk, även med lindriga symtom så ska de stanna hemma. Om personen är på jobbet och känner av symtom ska hen genast sjukskriva sig och gå hem. Personen ska sedan vara hemma tills denne är symtomfri och sedan ytterligare två dagar, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Om någon av de som bor hos oss uppvisar symtom så blir den personen isolerad i sin lägenhet så länge som symtom kvarstår. All personal använder skyddsutrustning för att inte sprida smitta. Vi konsulterar läkare som avgör om det behöver tas prov för att reda ut om det är covid-19.

Vid misstänkt fall

Om någon som bor hos oss testas för covid-19 är det vår rutin att ansvarig sjuk­sköterska tar kontakt med dig som anhörig via telefon. Du får möjlighet att ställa frågor, och information om när du kan förvänta dig ett provsvar. Allt under förutsättning att din anhörige vill att du som närstående ska få den informationen.

Om det bara handlar om ett misstänkt fall, så kommer vi inte att kontakta några andra anhöriga till personer på samma avdelning eller i samma gruppbostad.

Vid bekräftat fall

Om vi får ett bekräftat fall av covid-19 hos någon av våra boende, kommer en ansvarig att ta kontakt med dig som anhörig via telefon. Du får då möjlighet att ställa frågor och få information om hur din närstående mår och vad verksamheten gör för att undvika smittspridning.

När det gäller anhöriga och boende på aktuell enhet, tar enhetschef eller en medarbetare kontakt via telefon. Du som anhörig kan då ställa frågor och får information om hur din egen närstående mår och vad verksamheten gör för att undvika smittspridning. Detta under förutsättning att din anhörige vill att du som närstående ska få den informationen.

Vård av den som har bekräftad covid-19

Den som har fått ett positivt provsvar för covid-19 isoleras i sin lägenhet. Vi försöker begränsa antalet medarbetare som arbetar med smittade personer och all personal använder skyddsutrustning.

Om din närstående blir allvarligt sjuk

Ifall din närstående som bor på ett boende där det råder besöksförbud skulle bli allvarligt sjuk, oavsett orsak, kommer du att bli kontaktad om det är din närståendes önskan. Det kan då finnas möjlighet att i enskilda fall medge undantag från besöksförbudet. Detta om det finns särskilda omständigheter som motiverar undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Vad får vi berätta?

All personal som arbetar på enheter där det finns misstänkt eller bekräftad covid-19 får naturligtvis information om detta och vilka rutiner som då gäller.

Vi som arbetar inom kommunen är bundna av sekretess och kommer inte kunna säga så mycket till den som inte är anhörig till en person som är smittad. Om exempelvis media skulle fråga kommer vi enbart att berätta om det finns bekräftade fall eller inte, och hur många det i så fall rör sig om.

Aktiviteter

Även om det råder besöksförbud på äldreboendena så betyder det inte att alla aktiviteter ställs in utan det ordnas med:

  • Filmvisning
  • Högläsning
  • Gymnastik
  • Korsordslösning
  • Grillning
  • Promenader med mera

Aktiviteterna genomförs så att råden från smittskydd följs.

Musiker och artister har via internet kunnat genomföra musikunderhållning digitalt.

Hålla kontakten med vänner och närstående

Vi har under flera år arbetat med att öka den digitala delaktigheten vilket kommer väl tillpass i dessa tider. Trådlöst nätverk finns installerat på alla boenden i kommunen och det finns surfplattor att tillgå på samtliga verksamheter. I dag finns möjlighet att använda dessa surfplattor för videosamtal med anhöriga eller till andra aktiviteter. Det finns även hörlurar som gör att man inte blir störd av ljud i omgivningen.

På alla verksamheter finns handledningar för att lätt komma igång med olika tjänster för videosamtal. På vissa verksamheter har tyvärr tekniken strulat lite men det jobbas på ständiga förbättringar. Vissa av de boende har egen teknik som de kan använda själva eller med hjälp och stöd från oss i personalen.

Säkra mötesplatser

Vi ser alla framemot varma dagar så vi kan vara mer utomhus. Samtliga äldreboenden kommer att utrustas med en lösning för att din närstående ska kunna ta emot besök från dig på ett säkert sätt. Detta görs i samverkan med Rättviks fastighets AB. Inom kort kommer det på varje äldreboende finnas en besöksplats med plexiglasskiva som säkerhetsskydd.

Vi vill att du som anhörig ska känna dig trygg i vårt arbete med smittskydd.

/Hälsningar
Personalen inom vård och omsorg

Kontakt

Lena Fröyen
Förvaltningschef
0248-70 215