2020-05-15

Trottoar i Furudal byggs om

Ombyggnation av trottoaren från centrala Furudal till Furudals skola påbörjas vecka 21.

Flygbild med markering som visar var trottoaren i Furudal kommer att byggas om.

Trottoaren kommer att höjas upp från vägbanan så det blir en trafiksäkrare miljö för boende och elever i Furudal.