2020-05-08

Bro i uppskattat område vid Bäverdalen renoveras

Renovering av bron över
Enån i höjd med Bäverdalen.

Nu renoveras bron vid Enån i höjd med Bäverdalen.

Under en längre tid har bron inte kunnat beträdas eftersom den ruttnat sönder.

Stråket runt Bäverdalen är ett uppskattat och välbesökt promenadområde. Därför läggs nu resurser på brons hållbarhet så stråket kan användas även i framtiden.

Vecka 20 ska renoveringen av bron vara helt klar.

Bron finns längs den stig som förbinder Kvarngatan och Ågatan. I närheten av Kvarndammen.