2020-04-28

Råd inför valborg från räddningscheferna i Dalarna

Valborg närmar sig med majbrasor, fyrverkerier och trevliga möten mellan människor. I år behöver vi fira en annorlunda valborg, för att ta hänsyn till att länets kommuner, Region Dalarna och andra samhällsaktörer är ansträngda på grund av pågående corona-pandemi.

Eldning och fyrverkerier i samband med valborgsfirande innebär att risken för brand ökar. Redan nu är det torrt i skog och mark och i kombination med att många samhällsaktörer redan är ansträngda vill vi inte utsätta samhället för ytterligare påfrestningar. Räddningscheferna uppmanar till särskild försiktighet vid eldning och användning av fyrverkerier. Tänk på att vara extra försiktig och välj plats så att risk för brand minimeras och se till att släckutrustning finns tillgänglig. Du som eldar har alltid ett personligt ansvar för att eldning genomförs på ett säkert sätt.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har sedan tidigare begränsats av regeringen till ett antal av maximalt 50 personer. Genom ett alternativt firande med mindre arrangemang kan vi tillsammans bidra till minskad smittspridning.

/Räddningscheferna i Dalarna

OBSERVERA! Du behöver anmäla din majbrasa till Räddningstjänsten på telefon 0248-70 990.