2020-04-27

Covid-19 inom kommunal verksamhet

Bekräftad smitta finns inom Rättviks kommuns vård och omsorg. Test har visat konstaterad covid-19 hos vårdtagare.

Dalarnas smittskydd kan se att det finns en allmän smittspridning i hela länet. Rättviks kommun arbetar på många olika sätt med att begränsa smittspridningen.

Inom vård och omsorg har noggranna hygienrutiner och användande av skyddsutrustning ytterst stor betydelse för att undvika smittspridning. Vi har ett kontinuerligt och nära samarbete med Region Dalarnas smittskydd och följer deras råd.

Personal ska alltid följa basala hygienrutiner och de instruktioner som finns gällande skyddsutrustning. Personal som uppvisar symptom arbetar inte och vårdtagare med symptom isoleras i sina lägenheter.

Närstående och berörd personal är informerade. På grund av patientsekretess lämnar Rättviks kommun inte ut någon ytterligare information.