2020-04-17

Konstaterad covid-19

Under torsdagen 16 april konstaterades att en vårdtagare på korttidsenheten i Rättviks kommun testats positivt för covid-19.

– Det finns en samhällsspridning av det nya coronaviruset och även i Rättvik har vi förberett oss på att det här kommer att hända. Vi har tydliga rutiner som vi använder oss av för att begränsa smittan, säger socialutskottets ordförande Fredrik Ollén.

– Vi har ingen konstaterad covid-19 vare sig på våra äldreboenden eller inom hemtjänsten. I nuläget är det inte heller någon medarbetare som har konstaterad covid-19. Vi har en nära dialog med regionens smittskyddsenhet och vi följer de rekommendationer som de ger oss, säger socialförvaltningens chef Lena Fröyen.

Om boende på kommunens äldreboenden visar symptom hanterar vi detta enligt smittskyddsenhetens rekommendationer. Detta gäller för alla våra verksamheter. Om personer i kommunens boenden visar symtom eller konstateras ha covid-19 kommer de att isoleras i sina lägenheter.

Närstående och berörd personal är informerade.