2020-04-17

Dalarnas smittskyddsläkare informerar om smittspridning och skyddsutrustning

Se filmen från Region Dalarna där smittskyddsläkare Anders Lindblom informerar om covid-19, smittspridning och skyddsutrustning.

–Informationen om smittspridning och vårdhygien är viktig för alla som jobbar inom vården, även om filmen i första hand riktar sig till omsorgspersonalen inom hemtjänsten och kommunerna som arbetar med covid-19-patienter, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna.