2020-04-09

Vårdnadshavare som har samhällsviktigt tjänst uppmanas anmäla behov av barnomsorg

Det har inte fattats något beslut från Regeringen om stängning av förskolor och skolor på grund av coronapandemin. Men ett sådant beslut kan komma med kort varsel. Därför förbereder Rättviks kommun för konsekvenserna av en eventuell stängning.

Arbete inom samhällsviktiga områden

Vissa vårdnadshavare har arbeten inom så kallade samhällsviktiga områden. Det är områden och branscher som staten har identifierat som viktiga för att samhället ska fungera. Planen är att de som har samhällsviktiga funktioner ska kunna fortsätta arbeta och att barnen tas emot i förskola och fritidshem. Detta gäller alla barn från ett år till och med årskurs sex.

Anmäl ditt behov redan idag

Vi uppmanar dig vårdnadshavare som har samhällsviktigt tjänst, och som har behov av barnomsorg i förskola och fritidshem, att anmäla ditt behov idag. Då kan vi planera och förbereda våra verksamheter inför ett eventuellt beslut om stängning av förskolor och grundskolor.

Ditt barn har rätt till plats i förskola och fritids om:

  • båda vårdnadshavarna har samhällsviktiga arbeten
  • du är ensamstående vårdnadshavare och har ett samhällsviktigt arbete
  • ni vårdnadshavare är separerade och du har ett samhällsviktigt arbete. Då kan ditt barn gå i förskola eller fritids de dagar som barnet bor hos dig.

Barn som går i grundsärskola och grundsärskolans fritidshem tas emot som vanligt och omfattas inte av beslut om eventuell stängning.

Sista ansökningsdag är 23 april!

I ansökningsformuläret kan du läsa mer om vilka tjänster som är samhällsviktiga. Kontrollera med din arbetsgivare om du är osäker på om din funktion omfattas.
Intyg kan komma att begäras in.
Vid behov kan kommunen även komma att göra prioriteringar mellan dessa samhällssektorer.

/Lars Kratz
Skolchef