2020-04-06

Vi söker avlösare och kontaktpersoner

Nu söker vi avlösare och kontaktpersoner till Rättviks kommun.

Avlösare

Som avlösare vistas du hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få tid till egna aktiviteter. De beviljade timmarna för avlösning kan

  • delas upp på flera tillfällen eller
  • användas vid ett längre tillfälle utifrån familjens önskemål.

Uppdraget utförs i hemmet eller i närmiljön.

Ersättning: Timersättning enligt avtal.

Kontaktperson

Som kontaktperson är du en medmänniska som hjälper andra med sociala kontakter och delaktighet i samhällslivet. Det kan till exempel vara genom att delta i aktiviteter som gå på bio, simma eller ta en promenad. Fokus är personens intressen och önskemål.

Ersättning enligt SKL (En arvodesdel samt en omkostnadsdel)

Vem är du?

Du är ansvarsfull, flexibel och målinriktad som person. Du får gärna ha kunskaper i alternativ kommunikation och lågaffektivt bemötande. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.

Detta är inte en anställning utan ett arvoderat uppdrag.

Registerkontroll

Enligt lag (2010:479), om registerkontroll av personal som ska utföra vissa insatser åt barn med funktionsnedsättning, krävs att du som uppdragstagare lämnar ett registerutdrag från belastningsregistret om uppdraget innefattar ett barn eller ungdom under 18 år.

Registerutdraget ska lämnas till arbetsgivaren innan påbörjat uppdrag. Du beställer själv registerutdraget från polisen.

Välkommen med din intresseanmälan till Jessica Pedersen.

Kontaktinformation

Jessica Pedersen, enhetschef LSS
jessica.pedersen@rattvik.se
0248-70 383

Rättviks kommun
Att: Jessica Pedersen
Socialtjänsten
795 80 Rättvik