2020-03-27

Grusupptagning påbörjas vecka 14

Grusig gata i centrala Rättvik.

Ett säkert vårtecken är grusupptagning och sopning av gator efter vinterns halkbekämpning. Måndag den 30 mars påbörjas detta arbete.

Undvik gärna att parkera längs med gatorna för att underlätta upptagningen.