2020-03-18

Stanna hemma om du är sjuk

Du kan undvika att föra covid-19 vidare genom att stanna hemma när du har symtom som påminner om förkylning eller influensa. Det gäller även om symtomen bara är lindriga. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dygn.

Affisch med uppmaning att stanna hemma vid symtom på covid-19.

Det är viktigt att du tar ansvar och undviker att träffa andra människor så långt det är möjligt. Behöver du handla be om hjälp.

Du som är sjuk ska stanna hemma ÄVEN om det bara är milda symtom.

Barn som är orkeslösa, trötta och har feber ska alltid stanna hemma för att vila.

Undvik att träffa andra människor för att inte sprida smittan vidare. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Är du över 70 år uppmanas du att begränsa dina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Det gäller även om du känner dig frisk.

Undvik att träffa äldre personer

Du som anhörig bör undvika att besöka äldre släktingar om det inte är helt nödvändigt, även om de är friska. Undvik onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och gör aldrig ett besök om du har luftvägssymtom.

Symtom

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa.

Det är vanligt med ett eller flera av följande symtom:

 • feber
 • torrhosta
 • andningsbesvär
 • huvudvärk
 • snuva
 • värk i muskler och leder
 • halsont
 • illamående.

Tips till föräldrar för att minska smittspridning

 • Tvätta dina egna och barnets händer ofta. Före och efter varje måltid. Dela inte handduk.
 • Lär barnet nysa i armvecket, i stället för rakt ut.
 • Försök lära barnet att inte peta sig i näsan eller ögonen, eftersom virus lättast fastnar där.
 • Låt barnet vara utomhus så mycket som möjligt, även på vintern. Virus sprids lättare inomhus.

Ring alltid först om du behöver vård

Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Ring informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset som inte gäller symtom eller vård.