2020-03-17

Gymnasiet och vuxenutbildningen inför distansundervisning

Stiernhööksgymnasiet och Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik följer regeringens rekommendation att införa distansundervisning.

Stiernhööksgymnasiet fortsätter därmed undervisningen enligt schema, men från och med onsdag 2020-03-18 bedrivs all utbildning som distansundervisning (undantaget gymnasiesärskolan).

Eleverna följer schemat som vanligt och bedriver distansundervisning via samarbetsverktyget Teams. Närvarouppföljning sker som vanligt. Självklart kommer vissa praktiska inslag i undervisningen inte att kunna genomföras som planerat, vilket personalen arbetar med att lösa.

Internatet stängs tills vidare

Skolans internat stängs tills vidare. Skolledningen vet inte i nuläget hur länge direktiven om distansundervisning kommer att gälla. Gymnasiet återkommer med detaljerad information om eventuell hyresreglering med mera så snart som möjligt. De som hyr stallplats på skolan kommer att bli kontaktade för mer information.

Stor erfarenhet av distansundervisning

All personal (mentorer, lärare, elevhälsa, support och skolledning) på skolan finns tillgänglig för elever via skolans digitala kanaler.

Stiernhööksgymnasiet har under läsåret jobbat mycket digitalt och har en god förberedelse för den uppkomna situationen. På skolan pågår sedan tidigare ett stort arbete med distansundervisning som under den senaste tiden fått mycket uppmärksamhet inom digitaliseringsgrupper över hela landet.

Vid frågor gällande gymnasiet, kontakta Rektor Carolina Svedjeland, telefon 0248-704 66.

Distansundervisning på vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik har redan gått över till undervisning på distans. Beslutet om distansundervisning gäller tillsvidare.

Vid frågor gällande vuxenutbildningen Leksand-Rättvik, ring 0247-806 68.

Folkhälsomyndighetens rekommendation

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendation att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, högskolor och universitet inför distansundervisning med anledning av det nya coronaviruset. Länk till meddelandet på webbplatsen krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..