2020-03-12

Det här gör Rättviks kommun gällande covid-19

Krisledningsnämnden har beslutat att det tillsvidare råder besöksförbud på kommunens särskilda boendeformer. Kommunens arbetsplatser förbereds enligt WHO:s vägledningsmaterial så långt det är möjligt.

Det här har vi gjort

Rättviks kommun hade sitt första krisberedskapsmöte gällande covid-19 den 23:e januari 2020. Sedan har vi haft flera krisberedskapsmöten och aktiverat kommunens krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid extraordinära händelser.

Besöksförbud på särskilda boendeformer

Krisledningsnämnden har beslutat att det råder besöksförbud tillsvidare på våra särskilda boendeformer inom kommunen, till exempel äldreboenden och gruppbostäder. Förbudet gäller alla ej nödvändiga besök. Är man frisk och inte visar några tecken på symtom kan man ansöka om dispens från förbudet hos berörd chef.

Kommunens arbetsplatser förbereds enligt WHO:s vägledningsmaterial

Enligt önskemål har vi har översatt de engelska rekommendationerna till svenska (se länkar nedan) med hjälp av översättare. Rekommendationerna ska tillämpas så långt det är möjligt.

Att förhindra smittspridning är ett kollektivt ansvar som kräver insatser från myndigheter och varje enskild individ.

Kommunens krisledningsnämnd har beslutat att kommunens samtliga arbetsplatser ska förberedas enligt WHO:s vägledningsmaterial.

Krisledningsnämnden har ständig kontakt och följer utvecklingen och kan snabbt vidta beslut för att trygga människors hälsa i kommunen.

WHO:s rekommendationer i korthet

Har man minsta symtom på förkylning eller har feber över 37,3 grader ska man inte vara på skolan, förskolan eller jobbet. Detta gäller alla barn, anställda och brukare inom kommunen. Det är viktigt att inte vistas i offentliga miljöer och riskerar att smitta andra när man uppvisar symtom på sjukdom.

Undervisa alla anställda i organisationen samt elever och barn om vikten av god handhygien och vikten av social distansering.

Främja social distansering genom att jobba enligt följande:

  • Ställ in ej nödvändiga möten och evenemang som medför folksamlingar (gäller ej lektioner just nu)
  • Anpassa undervisningen så det skapas avstånd och undvik onödiga kontakter
  • Hälsa inte genom handslag
  • Krama inte varandra
  • Håll generellt sett, ett fysiskt avstånd till varandra

Desinfektera alla högriskytor i kommunens anläggningar. Högriskytor är ytor där många människor vidrör med sina händer exempelvis dörrhandtag.

Kontakt

Jonny Jones, Krisledningsnämndens ordförande
0248-702 50

Martin Clarstedt Länk till annan webbplats., Miljö- och byggchef
0248-70 142