2020-03-03

Beslut med anledning av coronavirusspridningen

Utifrån rådande kunskapsläge har krisledningsnämnden valt att besluta om försiktigsåtgärder i enlighet med försiktighetsprincipen för att begränsa och fördröja verkningarna av covid-19.

Illustration av coronavirus.

Illustration av coronavirus. Illustration: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM

Krisledningsnämnden beslutar

  • Att anställda, brukare samt elever och barn inom förskola/skola som nyligen besökt något av de covid-19-drabbade områden/länder där samhällsspridning sker (Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea eller Italien) och därmed riskerar att sprida covid-19 ska anmäla detta till närmaste chef/rektor. Enskilda lösningar kommer tillämpas, utgångläget är att personer som riskerar smitta andra inte ska gå till skola, förskola eller arbete. Vi uppmanar individer till frivillig hemkarantän enligt försiktighetsprincipen.
  • Att anställda i Rättviks kommun med sådana symtom som kan vara förorsakade av covid-19 ska sjukanmäla sig till sin chef, och då hänvisas att kontakta 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för information och vägledning.
  • Att inga tjänsteresor till covid-19-drabbade inom ovannämnda områden/länder får genomföras.
  • Att uppdra till krisledningsnämndens ordförande att fatta beslut om utvidgning av länder vilket ska omfattas av detta beslut.

Folkhälsomyndighetens bedömning

Folkhälsomyndigheten bedömer i nuläget (2020-03-02) att risken är mycket hög för att personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset (Covid-19) utomlands. De höjer även risken för allmän spridning av coronaviruset från ”låg” till ”måttlig” (2020-03-02). Detta på grund av den senaste tidens utveckling i omvärlden.

Rättviks kommuns riskbedömning

Rättviks kommun är som ansvarig arbetsgivare skyldig att göra riskbedömning och vidta nödvändiga skyddsåtgärder för att förhindra smittspridning. Vi ser en snabb händelseutvecklingen rörande coronaviruset i världen. Enligt tillgängliga data verkar det som att viruset främst drabbar äldre hårdast. Rättvik har Sveriges sjätte äldsta befolkning vilket enligt tillgängliga data gör vår kommun väldigt sårbar vid ett eventuellt virusutbrott.

Smittspridning

Det förekommer samhällsspridning i varierande omfattning i vissa länder utanför Kina. Framförallt i Iran, Italien och Sydkorea. Vi ser även en ökning i antalet smittade i våra nordiska länder. Många reser från Sverige till Italien för närvarande, och det finns även en ökad risk på grund av resande från Iran och Sydkorea. Antalet milda fall som rapporteras är högt, vilket kan öka risken för sekundär smittspridning.

I Finland kan man se en smittad sjätteklassare som haft kontakt med 130 personer vilket lett till att dessa personer har satts i karantän. Att anta försiktighetsprincipen i detta läge anser vi vara en liten insats i förhållande till de potentiella konsekvenserna.

Kontakt

Jonny Jones, Krisledningsnämndens ordförande
0248-702 50

Martin Clarstedt Länk till annan webbplats., Miljö- och byggchef
0248-70 142