2020-02-03

Positiva resultat i medborgarundersökning

Rättviks invånare är mer nöjda än genomsnittet i Sverige. Det visar de senaste resultaten från Statistikmyndigheten SCB:s medborgarundersökning. Mest positiva är invånarna i frågor kopplade till hur det är att bo och leva i Rättvik.

Medborgarna anser dessutom att kommunens verksamheter fungerar på ett bra sätt. Mindre nöjda är invånarna med möjligheterna till inflytande och påverkan.

– På frågor om hur det är att leva och bo i kommunen och hur man ser på kommunens verksamheter får vi högre siffror än genomsnittet i landet och det är glädjande. Tyvärr har resultatet för området som handlar om påverkan och möjlighet till inflytande försämrats något. Vi får analysera det vidare och se hur vi kan utveckla vår dialog med medborgarna, säger Annette Riesbeck (C), kommunstyrelsens ordförande.

Frågor har ställts inom tre områden

  1. Kommunen som plats att bo och leva i
    • I frågor om kommunen som plats att bo och leva i får Rättviks kommun generellt högre betyg än genomsnittet i landet. Området visar positiva resultat kring kommersiellt utbud, trygghet och fritidsmöjligheter.
  2. Kommunens olika verksamheter
    • Rättviks kommun uppnår resultat över genomsnittet i de frågor som rör synen på kommunens verksamheter. Bland annat får räddningstjänsten, kultur och gymnasieskolan ett gott betyg jämfört med övriga kommuner.
  3. Invånarnas inflytande på kommunala beslut
    • I de frågor som rör invånarnas möjlighet till inflytande på kommunala beslut ligger Rättviks kommun resultat överlag något över det nationella genomsnittet.

Om undersökningen

Ett slumpmässigt urval på 800 personer i Rättviks kommun fick frågorna och av dessa besvarade 46 % enkäten. Genomsnittlig svarsfrekvens för samtliga deltagande kommuner var 41 procent.

Länk till kommunens service och kvalitetsarbete där du hittar SCB:s medborgarundersökning.