2020-01-23

Rättviks blivande kommunalråd

Jonny Jones efterträder Annette Riesbeck, som kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen.

På medlemsmötet den 22 januari valde Centerpartiet i Rättvik att nominera Jonny Jones till att efterträda Annette Riesbeck, som ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd.

Jonny Jones

Jonny Jones, blivande kommunalråd.

Jonny Jones har tidigare varit:

  • kommunalråd i Rättvik och kommunstyrelsens ordförande i tolv år
  • kommunfullmäktiges ordförande under två mandatperioder

– Jag är glad över förtroendet och jag känner ett stort stöd i att åter kliva in i rollen som ordförande för kommunstyrelsen i Rättviks kommun. Jag ser fram emot att tillsammans mina partikollegor och våra samarbetspartners utveckla Rättviks kommun, säger blivande kommunalrådet Jonny Jones

Förslag till ny ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden

Till ny ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden föreslås Hans Furn.

Hans Furn är i dag:

  • ordförande i Rättviks Fastighets AB
  • ledamot av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Förslag till ny ordförande i kommunfullmäktige

Som en följd av att Jonny lämnar sin roll som kommunfullmäktiges ordförande föreslås Anna-Maja Roos till ny ordförande i kommunfullmäktige.

Anna-Maja Roos

Anna-Maja Roos, blivande ordförande i kommunfullmäktige.

Anna-Maja Roos är:

  • ordförande i Centerpartiet i Rättvik
  • ledamot i kommunfullmäktige och Miljö- och byggnadsnämnden.

Anna-Maja har mellan åren 2014–2018 också varit ordförande i kommunfullmäktige.

Val av ovanstående ordföranden sker vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2020.