2020-01-15

Kajen på holmen avstängd

Kajen på holmen längst ut på Långbryggan är avstängd.

Brädor som lossnat på kajen längst ut på Långbryggan.

Stormvädret tillsammans med det höga vattenståndet vid trettonhelgen slet upp många plankor på kajen längst ut på holmen.

Kajen är avstängd och måste repareras innan den får beträdas igen.