Rättviks kommun
Rättviks kommun
2019-12-27

Kungörelse

Miljö- och byggnadsnämnden i Rättviks kommun har 2019-12-19 beviljat bygglov för tillbyggnad multiarena på fastigheten Rättvik 2:3, dnr 2019-B212, Del § 182.

Kungörelse om bygglovsbeslutet har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar på poit.bolagsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslutet och handlingar finns att tillgå hos miljö- och byggenheten, Vasagatan 1, tfn vx 0248-70 000 eller via mejl miljo.bygg@rattvik.se.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov kan överklagas senast fyra veckor efter kungörelsens publicering, det vill säga 2020-01-24.

Motivering till överklagan samt kontaktuppgifter, märkt ”Dnr 2019-B212” skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Rättviks kommun
795 80 Rättvik