Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun
2019-11-19

Kungörelse

Miljö- och byggnadsnämnden i Rättviks kommun har tagit emot en ansökan om bygglov på fastigheten Rättvik 2:3 vid Hedslunds idrottsplats. Åtgärden avser uppförande av multiarena som byggs ihop med bandyhallen.

Berörda sakägare ges tillfälle att yttra sig om ansökan, enligt 9 kap. 25 § Plan- och bygglagen.

Eventuellt yttrande ska lämnas senast 9 december 2019 till:
Miljö- och byggenheten
795 80 Rättvik
eller mejl till miljo.bygg@rattvik.se.
Hänvisning ska göras till ärendets diarienummer 2019-B212.

Ansökan med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos miljö- och byggenheten, Vasagatan 1 i Rättvik. Ritningar anslås även på Kulturhuset och i kommunhusets reception.

Frågor om ärendet besvaras av:

Fredrik Bengs, Byggnadsinspektör
0248-70 167 (telefontid måndag–torsdag klockan 10–12)