Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun
2019-09-11

Är du utvald?

I SCB:s (Statistiska centralbyrån) medborgarundersökning får du som utvald kommuninvånare tycka till om din kommun. I Rättvik har 800 invånare fått ett utskick från SCB.

Beroende på hur stor din kommun är har SCB dragit ett slumpmässigt urval på 800, 1 200 eller 1 600 kommuninvånare från vårt register över befolkningen i Sverige. I Rättvik har 800 invånare fått ett utskick. Att just du är med beror endast på slumpen. Enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben.

Bra att du deltar!

Resultaten för undersökningen visar vilka verksamheter och områden i Rättviks kommun som är viktigast för att du som invånare ska trivas. Genom att vara med hjälper du till att beskriva hur medborgarna i din kommun verkligen ser på kommunen och politikerna i din kommun kan fatta bättre beslut om vad man ska satsa på i framtiden.

Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning.