Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun
2019-08-30

Renoveringsarbete på Hellebergs väg under vecka 36 och 37

För att säkerställa en driftsäker bortledning av spill- och dagvatten kommer Aarsleff Rörteknik på uppdrag av Dala Vatten och Avfall att renovera avloppservisledningar på Hellebergs väg under vecka 36 och 37.

Karta som visar var framkomligheten är begränsad på Hellebergs väg i Rättvik.

Inför renoveringen kommer ledningarna först att renspolas med högtryck och filmas. Vid rengöring med högtrycksspolning finns det risk för att vatten kan komma upp ur till exempel brunnar och toaletter. Håll därför toalettlock stängda och täck golvbrunnar med en trasa. Dala Vatten och Avfall ber dig att begränsa ditt utsläpp av vatten.

Under infordringen kan en lukt av polyesterplast uppstå som kan komma in genom ventilationen. Lukten vädras ut efter att arbetet är klart. Vänta med vädring om ditt fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen.

Arbetet kommer att pågå stora delar av dygnet för att renoveringen ska bli klar så fort som möjligt.

Fråga gärna personal på plats om renoveringen.

Mer information finns hos Dala Vatten och Avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansvarig arbetsledare

Ulf Åkerblom
070-941 34 29