Gå till innehåll
Rättviks kommun
Rättviks kommun
2019-08-16

Detaljplan Siljansbadets camping - Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan för Siljansbadets camping finns nu ute för samråd. Planområdet ligger mellan järnvägen och Siljans strand i direkt anslutning till Långbryggan.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av pågående campingverksamhet vid Siljans strand. Infartsvägen till campingen flyttas närmare järnvägen för att möjliggöra fler platser för uppställning av tält och husvagnar. Tallarna inom området ges ett lämplig skydd för att bevara platsens karaktär. Lokstallarna som ligger inom planområdet ges användningsbestämmelser som möjliggör dem för diverse publika verksamheter.

Du kan även ta del av förslaget på Kulturhuset och i kommunhusets foajé samt i receptionen på Siljansbadets camping, från 14 augusti till 2 oktober 2019.

Välkommen med dina synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på planförslaget ska göra detta skriftligen till Samhällsutvecklingsförvaltningen Rättviks kommun, 795 80 Rättvik eller till mark.plan@rattvik.se senast den 2 oktober 2019.

Mer information via denna länk till hela texten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.