Rättviks kommun
Rättviks kommun
2019-05-14

Inbjudan till granskning av detaljplan för del av fastighet Rättvik 1:8 (Sibylla-parkeringen)

Förslag till detaljplan för Sibylla parkeringen, del av fastighet Rättvik 1:8 finns nu ute för granskning. Planområdet ligger längs med riksväg 70 vid Sibylla-restaurangen intill Cirkel K-macken.

Grundkarta över del av Rättvik 1:8.

Det finns ett önskemål från restaurangägaren till Sibylla att köpa marken över den tillhörande parkeringsplatsen från kommunen. I dagsläget tillåts inte en fastighets­reglering av Lantmäteriet då marken i gällande detaljplan är klassad som allmän platsmark.

Syftet med detaljplanen är därför att pröva möjligheten att ändra parkeringen till att klassas som kvartersmark i stället för allmän platsmark för att fastighetsregleringen ska vara möjlig.

Planhandlingarna finns även att se på kulturhuset (biblioteket) och i kommunhusets foajé under tiden 13 maj till 29 maj 2019.

Lämna synpunkter

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till:
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Rättviks kommun
795 80 Rättvik
eller till mark.plan@rattvik.se senast 29 maj 2019.

Frågor besvaras av:

Planarkitekt
Sara Udd
0248-70 161

Mer information, kartor och handlingar hittar du på "Detaljplan för del av Rättvik 1:8 (Sibylla-parkeringen)"