Rättviks kommun
Rättviks kommun
2019-05-09

Ny tobakslag införs 1 juli

Den nya tobakslagen innebär tillståndsplikt för försäljning av tobak och innehåller ett utökat antal rökfria miljöer, bland annat entréer.

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter gäller från och med 1 juli 2019. I och med detta upphävs både Tobakslag (1993:581) och Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Den nya lagen innefattar bland annat:

Utökat rökförbud

Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och kaféer.

Andra platser där rökförbud kommer att gälla är:

  • utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik
  • inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning
  • lekplatser dit allmänheten har tillträde
  • entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde (exempelvis butiker).

Rökförbudet avser också fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att:

  • använda elektroniska cigaretter
  • röka örtprodukter och använda njutningsmedel som till användnings­sättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel så kallade rökstenar.
  • inhalera förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror

Handel med tobaksvaror får endast skötas av den som har tillstånd. Detta innebär att de som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. De som redan har anmält tobaksförsäljning får under en övergångsperiod fortsätta sin försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd.

Ansökan om tillstånd går att göra på Rättviks kommuns webbplats från och med 1 juli 2019. Avgift för ansökan är fastställd av kommunfullmäktige och går att ladda ner som pdf från dokumentarkivet.

Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det att göra en anmälan till kommunen.

Behandling av ansökan

Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Bland annat granskas ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

Kontakta kommunens tobakshandläggare för frågor angående utökat rökförbud och tillståndsplikt för handel med tobaksvaror.