Rättviks kommun
Rättviks kommun
2019-04-30

Räddningstjänsterna upphäver eldningsförbudet

På grund av minskade brandriskvärden i skog och mark har Dalarnas räddnings­­chefer den 30 april i samråd med Länsstyrelsen beslutat att upphäva eldningsförbud i samtliga kommuner i Dalarna. Samtidigt manar man till aktsamhet och förtydligar den enskildes ansvar.

Brasa utomhus.

Var alltid aktsam vid eldning oavsett om eldningsförbud råder eller ej. Den enskilde har alltid skyldighet att hålla utrustning för släckning av brand och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Om eld sprider sig vid eldning kan den ansvarige göra sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet.

Trevlig Valborg önskar Länsstyrelsen och Räddningstjänsterna i Dalarna!

Vid frågor gällande eldning

Ring Rättviks kommuns räddningstjänst, telefon 0248-70 291.

Länkar till mer information

DinSäkerhet.se om att elda i naturen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Elda utomhus